Algemeen Producten Diensten Cases

Revisie vloeistofdempers Vlakebrug in Vlake - Zeeland
De Vlakebrug is een boogbrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. De brug wordt voor het wegverkeer gebruikt als de Vlaketunnel is gestremd en is tevens spoorbrug voor de spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen.

De revisie van de vloeistofdempers omvat naast het volledig demonteren van de dempers in onze eigen werkplaats en het vervangen van alle pakkingen, dichtingen, olie en bevestigingmaterialen,het meten en inspecteren van alle onderdelen (maatvoeringen/passingen, ruwheidswaarden van met name de geleidingsvlakken, vorm- en plaatstoleranties). De gemeten waardes, onze bevindingen, de geconstareerde afwijkingen ten opzichte van de archieftekeningen en onze aanbevelingen zullen wij vastleggen in een meetrapport en overhandigen aan onze opdrachtgever. Na revisie worden uiteraard de vloeistofdempers functioneel uitvoerig getest.
< terug